Historia Filii GBP w Manasterzu


Analizując posiadaną u siebie jak i podległych placówkach bibliotecznych dokumentacje dotyczącą pierwszych zapisów o utworzeniu bibliotek należy stwierdzić, że najwcześniej powstała biblioteka w Manasterzu pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna (pierwszy wpis książek do księgi inwentarzowej Nr.1 opiewa datę 31.12.1949r). Przez ten okres kilkokrotnie zmieniał się lokal z przeznaczeniem na bibliotekę jak również pracująca tam kadra .
W obecnej chwili biblioteka ta jest filią biblioteki publicznej w Jaworniku Polskim i prowadzona przez Panią Jolantę Żaczek na 1/2 etatu.

Z ustnej informacji osób starszych wynika, że bibliotekę w tej wsi prowadzili kolejno :
p. Maria Perec, p. Stefania Petynia, p. Lucyna Kądziołka, p. Elżbieta Hop.Gminna Biblioteka Publiczna
w Jaworniku Polskim
37-232 Jawornik Polski
tel (016) 6514192

Napisz na GG -    
Do obecnej chwili oprócz ksiąg inwentarzowych nie zachowała się żadna inna dokumentacja. W miesiącu grudniu 2002 r. Filia Biblioteczna Nr.2 w Manasterzu została przeniesiona do nowych pomieszczeń (po byłej Szkole Podstawowej). Wygospodarowano pomieszczenie na czytelnię (20 m kw.) oraz wypożyczalnię książek (40 m kw) .Warunki materialne i lokalowe biblioteki uległy znacznemu polepszeniu. W m-cu I 2003 r. został zainstalowany telefon do biblioteki (016) 64 23 227. W roku 2005 posiadany komputer podłączono do internetu a dzięki darowi PZU w Łańcucie (2 zestawy komputerowe) w 2006 utworzono dla mieszkańców wsi czytelnię internetową dysponującą 3 komputerami