Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworniku Polskim.

Za datę powstania biblioteki w Jaworniku Polskim przyjmuje się 2.01.1958 r, ale pierwszy dowód przekazania książek przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Jaworniku Polskim jest pod nr 10 p / 57, a pierwsze wpisy nabytków do biblioteki są pod datą 14.01.1958 r. W bibliotece zachowały się do obecnej chwili sprawozdania roczne, niektóre sprawozdania miesięczne, dowody przydziału książek oraz niektóre rejestry czytelników.

Z zapisków pierwszej bibliotekarki Pani Heleny Stawarz wynika, że pierwsze pomieszczenie z przeznaczeniem na bibliotekę było skromne, w budynku drewnianym, położonym w miejscu niedostępnym dla czytelników i wymagało kapitalnego remontu. Dlatego też władze gromadzkie w miesiącu listopadzie 1958 r przydzieliły dla biblioteki nowy lokal w budynku murowanym /ratuszu/, tam też mieściła się Gromadzka Rada Narodowa. Polepszyły się warunki lokalne, stan jakościowy i ilościowy księgozbioru w zupełności zaspokoił potrzeby czytelników. Był prowadzony również punkt biblioteczny w Szklarach od 1959 r prowadziła go nauczycielka Kazimiera Pałys .W 1968 r w m-cu wrześniu biblioteka została przeniesiona do budynku gminnego kina JAWOR i Banku Spółdzielczego, gdzie mieściła się do 2000 roku .Gminna Biblioteka Publiczna
w Jaworniku Polskim
37-232 Jawornik Polski
tel (016) 6514192

Napisz na GG -    
Od stycznia 2000 r biblioteka funkcjonuje pod szyldem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim i mieści się w budynku po byłej Szkole Podstawowej. Zajmuje 2 pomieszczenia na piętrze, powierzchnia użytkowa wypożyczalni i czytelni wynosi 90 m2, co sprawia że siedziba GBP jest nie tylko znacznie obszerniejsza od poprzedniej , ale bardziej funkcjonalna i w lepszym stanie technicznym. Na przełomie lat 2001/2002 dokonano instalacji sanitariatów wewnątrz budynku oraz doprowadzono wodę do biblioteki.

Z posiadanej dokumentacji wynika, ze często zmieniała się również kadra pracująca w bibliotece, kolejno pracowały:
p. Helena Stwarz ,p. Władysława Walaszek, p. Anna Cieśla Pieńczak, p. Maria Haznar Bury, p. Jan Szałaj , p.Elżbieta Żak - Lech, p. Stanisława Kądziołka Zielińska , p. Henryka Budnik , p. Ewa Jamrozik a także pomysłodawca i założycielka tej strony P. Stanisława Pałys.

Obecnie od 17.12.2007 r. Dyr. GBP jest mgr Elżbieta Hop.