Historia Filii GBP w Hucisku Jawornickim

W miejscowości Hucisko Jawornickie w 1962r została utworzona biblioteka pod nazwą Wiejska Biblioteka Publiczna i prowadzona była przez Panią Janinę Burek, nauczycielkę Szkoły Podstawowej.
Do 1992 r mieściła się w starym, drewnianym budynku. W 1992 r biblioteka została przeniesiona do nowo wybudowanej Remizy OSP i od IX 1992 r do VIII 2000 r. prowadziła ją Pani Elżbieta Hop. Na mocy uchwały Nr 73 / IX / 2000 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 25.04.2000 r dokonano likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 3 w Hucisku Jawornickim, dokonując jej połączenia z biblioteką szkolną. Majątek Filii Bibliotecznej przejął 25.08.2000r. Pan Stanisław Hop ówczesny Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku Jawornickim.

Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucisku Jawornickim oraz po przeprowadzeniu szczegółowego skontrum księgozbioru w dniach od 3.03.2002 r - 6.03.2002 r przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Jawornik Polski, cały majątek został przekazany Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Manasterzu, Pani Helenie Dubas, która zobowiązała nauczycielkę  kl 0 - III do prowadzenia biblioteki szkolnej( całość przejęła Pani Irena Tompalska).
Uchwałą Rady Gminy Nr 40 / V / 2003 z dnia 24 stycznia 2003 r. została ponownie powołana Filia Nr 3 w Hucisku Jawornickim. Majątek wrócił do biblioteki gminnej, którą od 1.03.2003r prowadzi Pani Elżbieta Hop na 1/2 etatu.

Obecnie biblioteka ponownie zmieniła swoją siedzibę i od października 2008 r. mieści się w Remizie OSP. Prowadzona jest przez Panią Stanisławę Cisek na 1/2 etatu.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jaworniku Polskim
37-232 Jawornik Polski
tel (016) 6514192

Napisz na GG -